عاشورا تبلور مقامات مختلف امام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴🏴عاشورا تثبیت اسلام بدون انحراف

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گفتیم که دین، مراجعه به امر و نهی‌هایی است که حجت‌های خدا در روی زمین برای زندگانی مردمان از طرف خدا آورده‌اند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از آنجا که غدیر اشاره به مهمترین پیام دین دارد، بزرگترین عید نامیده شده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

محور اصلی دین، نه فقه است و نه اخلاق

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گفته شد که اختلاف در روایات یک پدیده طبیعی است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

رجوع به دین از خلال روایات و احادیث و سیره حجتهای خدا کاری عالمانه و عاقلانه، و وجود اختلاف در این روایات امری عادی و علمی است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مسیر هدایت مردمان از سوی حجت خداست که نشان دار توسط خداوند شده است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

بارها گفته شد که امام حجت خداست و نشان دار به نام خدا و دلیل و برهانی برای هدایت مردمان به سوی خدا.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

همانطور که قبلا گفته شد ظهور منجی تقریبا یکی از اصول تمامی ادیان الهی است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...