🌹به دنبال بهشت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

زیارت پیاده قدمتی به درازای تاریخ

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فقط باید رفت و چشید

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

تاریخها بهانه ای برای توجه به امام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امام سجاد(ع) امامی که نمی شناسیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ما امام و حجت خدا را دارای شأنهای مختلف میدانیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

عاشورا تبلور مقامات مختلف امام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴🏴عاشورا تثبیت اسلام بدون انحراف

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گفتیم که دین، مراجعه به امر و نهی‌هایی است که حجت‌های خدا در روی زمین برای زندگانی مردمان از طرف خدا آورده‌اند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از آنجا که غدیر اشاره به مهمترین پیام دین دارد، بزرگترین عید نامیده شده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...