🚫دین نژادپرستانانه ممنوع

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

همه انسانها برابرند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🍉🌞شب یلدا و خورشید پس ابر

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آمادگی برای غیبت حجت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚫برائت از مخالف محور دینداری

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🤝وحدت در پرتو تسلیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آخرین حجتی که شهید شدند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹به دنبال بهشت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

زیارت پیاده قدمتی به درازای تاریخ

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فقط باید رفت و چشید

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...