🌹دین انسان خردمند و انسان خداگونه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💐 فقط فقه پویا یا دین پویا؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💐دین زنده

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

علی بن ابی طالب پرچمدار مقابله با نژادپرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚫دین نژادپرستانانه ممنوع

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

همه انسانها برابرند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🍉🌞شب یلدا و خورشید پس ابر

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آمادگی برای غیبت حجت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚫برائت از مخالف محور دینداری

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🤝وحدت در پرتو تسلیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...