به خاطر رمضان نه به خاطر کرونا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کارکرد منجی موعود!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اهميتِ "نمى دانم"!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خواب هوشمندان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کرونا؛ جسم و روح

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕋ما و نقش خدا در زندگی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چقدر نمی دانستیم⁉️

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

👉👈دو قطبی دین و علم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مهمانان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

با مردم چگونه باشيم؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...