حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

گاهی آنچه می‎بینی ساختگی است؛ نه #حقیقت!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدایا! برای دل‎هایمان مرهمی می‎خواهیم از جنس رحمتت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

این هفته می‎تواند در پرتو #رحمت_خدا و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر صبح را با همنشینی با عزیزترین‎هایت آغاز کرده ای؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

به اینجا می‎گن کهکشان راه شیری.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صبح یک تذکر است تا بدانیم او گرداننده است و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آیا طلسم (و سحر و جادو) حقیقت دارد؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

این فقط من و تو نیستیم که بی‎قراریم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

لحظه‎ی ناب بارش باران، لحظه‎ی ناب استجابت دعاست...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

حتی پرنده‎ها هم می‎دانند... #خداوند از میان مردمان، کسانی را واسطه‎ی پیام خود قرار داد که مطلقاً و هیچگاه #دروغ نگفته‎اند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...