حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

مردی جان خود را با شنا کردن ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کانون نهج البلاغه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقتی که تار و پودت بشود #دعا و درخواست از خدای مهربان...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گاهی آنچه می‎بینی ساختگی است؛ نه #حقیقت!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدایا! برای دل‎هایمان مرهمی می‎خواهیم از جنس رحمتت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

این هفته می‎تواند در پرتو #رحمت_خدا و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر صبح را با همنشینی با عزیزترین‎هایت آغاز کرده ای؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

به اینجا می‎گن کهکشان راه شیری.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صبح یک تذکر است تا بدانیم او گرداننده است و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...