حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

به اینجا می‎گن کهکشان راه شیری.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صبح یک تذکر است تا بدانیم او گرداننده است و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آیا طلسم (و سحر و جادو) حقیقت دارد؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

این فقط من و تو نیستیم که بی‎قراریم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

لحظه‎ی ناب بارش باران، لحظه‎ی ناب استجابت دعاست...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

حتی پرنده‎ها هم می‎دانند... #خداوند از میان مردمان، کسانی را واسطه‎ی پیام خود قرار داد که مطلقاً و هیچگاه #دروغ نگفته‎اند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#وجدان تو هیچگاه به تو #دروغ نخواهد گفت. همان وجدانی که به تو می‎گوید: #خدا تو را از هیچ آفرید.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

هر جای #طبیعت که هنوز دست خراب‎کار #بشر به آن نرسیده...می‎گوید:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گاهی فکر می‎کنی باید بیرون بزنی تا درهای نعمت به رویت باز شوند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امام حاضر

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...