حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

حضرت زینب و حضرت ابوالفضل علیهما السلام یک پیام مهم برای ما داشتند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خورشید با تمام خورشید بودنش، به قدر کهکشان‎ها نخواهد رسید.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

قدر شما را زمانی می‎فهمیم که چون شما از امام زمانمان (عج) پیش نیفتیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

هرگاه که پرنده‎ای از فراز آن خانه‎ی نیم‎سوخته پرواز می‎کرد می‎گریست...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

نقش سیلی رنگ کبود آن روز

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کاش به جای زمین در خانه‎ی آسمانی‎تان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقت انتقام رسیده بود انتقام از پیامبر!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

روز به روز ضعیفتر میشد جراحات اثر کرده بود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

جراحات سنگین بود مثل محسنش شهید شد

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

داستان ام ابیها را شنیده ای؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...