حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

از نيايش های آن حضرت، هنگامی كه ماه رمضان فرا می ‏رسيد:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از نيايش های آن حضرت، هنگامی كه ماه رمضان فرا می ‏رسيد:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از نيايش های آن حضرت، هنگامی كه ماه رمضان فرا می ‏رسيد:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از نيايش های آن حضرت، هنگامی كه ماه رمضان فرا می ‏رسيد:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

سپاس مخصوص خداست، كه بر ما به وجود محمد صلي الله عليه و آله منّت نهاد؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...