حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

شماره ی 3: #غدیر #معنای_مولا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شماره ی 2: #غدیر #معنای_مولا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شماره ی 1: #غدیر #معنای_مولا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...