حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

علوم اجتماعی و عینک فربهی مناسکی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚩🏴قیمه یا شله، عزا یا شادی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴ما جانمانده ایم اما جازده ایم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴شوری که نیاز داریم علیرغم تمام شعورمان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴🏴کربلا و در کنار امام قرار نبود کسی از دین بگوید و...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴مناسکی که باید تکریم کرد

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

زیارت پیاده قدمتی به درازای تاریخ

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فقط باید رفت و چشید

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

عاشورا تبلور مقامات مختلف امام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴🏴عاشورا تثبیت اسلام بدون انحراف

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...