حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🏴 میراث اربعین

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹اشک بر امام حسین علیه السلام و بخشش گناهان (شماره ی ۲)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹بخشش گناهان به خاطر ‌اشک بر امام حسین علیه السلام و بررسی یک ابهام:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴درباره ی روضه خوانی:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

👈می گویند: حکام سنی ها هم کشته شدند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چرا دیگر عزاداری می کنید⁉️

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹باز هم محرم و باز هم حرف و نقل هایی که...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

پاسخ به ده ادعا در مورد کربلا، عاشورا و ماجرایی که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد. (10)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

پاسخ به ده ادعا در مورد کربلا، عاشورا و ماجرایی که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.(9)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

پاسخ به ده ادعا در مورد کربلا، عاشورا و ماجرایی که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.(8)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...