حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

ریشه ی سینه زدن یا به طور کلی زدن خویش، به خاطر امام حسین علیه السلام از کجاست؟ شماره ی 3

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

☝️ سؤال: ریشه ی سینه زدن یا به طور کلی زدن خویش، به خاطر امام حسین علیه السلام از کجاست؟ شماره ی 2

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ریشه ی سینه زدن یا به طور کلی زدن خویش، به خاطر امام حسین علیه السلام از کجاست؟ شماره ی 1

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

♨️بلوایی به نام هزینه های عزاداری (شماره 7)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

♨️بلوایی به نام هزینه های عزاداری (شماره 6)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

♨️بلوایی به نام هزینه های عزاداری (شماره 5)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

♨️بلوایی به نام هزینه های عزاداری (شماره 4)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

♨️بلوایی به نام هزینه های عزاداری (شماره 3)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

♨️بلوایی به نام هزینه های عزاداری (شماره 2)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

♨️بلوایی به نام هزینه های عزاداری (شماره 1)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...