حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

☝️ آیا حسین را منتظرانش کشتند؟ (شماره ی 2)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

☝️ آیا حسین را منتظرانش کشتند؟ (شماره ی 1)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آیا گریه ی بازماندگان میت، سبب عذاب او مى ‌شود؟!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر امام حسین (ع) در بهشت هستند چرا عزاداری می کنید؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...