حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

چه کسی گفته پیامبر را برای مسلمانان از قرآن نمی توان معرفی کرد?

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹دعا برای فرج امام زمان علیه السلام؛ هیجانی زود گذر یا واقعیتی الهی؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💠 حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به روایت قرآن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔸اتکا به خواب و رویا و انتساب سخن به ائمه ی معصومین علیهم السلام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

☝️آیا کسی که در مشکلی به ما کمک می کند، خودش از آن مشکل مصون است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

☝️آیا نام گذاری به نام هایی مثل عبدالعلی، عبدالحسین و عبدالرضا شرک است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ماجرای مباهله

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹بررسی اعتقاد به #علم_غیب (2)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹بررسی اعتقاد به #علم_غیب (1)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

👈در پی سفرهای✈️نوروزیِ هموطنان به کشورهای توریستی🏝...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...