حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️ خداوند سنت هدایت آدمیان را از ابتدا با ارسال پیامبران و رسولان قرار داده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

✅ درست است که هر روز بارها به زبان های مختلف خدا را به بزرگی یاد می کنیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️ هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وظیفه یافتند تا دعوت آسمانی خود را همگانی کنند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

✅ درست است که خدا آنقدر مهربان است که هرگونه می‌ توان با او سخن گفت؛ اما...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️ گاهی با مطالبی برخورد می کنیم که به روال عادی عقل انسانی...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چه کسی گفته پیامبر را برای مسلمانان از قرآن نمی توان معرفی کرد?

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹دعا برای فرج امام زمان علیه السلام؛ هیجانی زود گذر یا واقعیتی الهی؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💠 حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به روایت قرآن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔸اتکا به خواب و رویا و انتساب سخن به ائمه ی معصومین علیهم السلام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

☝️آیا کسی که در مشکلی به ما کمک می کند، خودش از آن مشکل مصون است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...