حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️ شنیدی که میگن فلانی گفته....

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

در نکوهش کسانی که به جان و مال بخل می ورزند :

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

قسمتی از خطبه ی صد و پانزدهم:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و سیزدهم، قسمت اول(در پند به مردم):

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و دوازدهم، قسمت اول:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و دهم، قسمت چهارم (در نکوهش دنیا):

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و دهم، قسمت سوم(در نکوهش دنیا):

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و دهم، قسمت دوم(در نکوهش دنیا):

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

قسمتی از خطبه ی صد و دهم، در نکوهش دنیا (قسمت اول):

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

قسمتی از خطبه ی یکصد و هشتم نهج البلاغه:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...