حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

اهميتِ "نمى دانم"!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خواب هوشمندان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مهمانان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

با مردم چگونه باشيم؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اندوخته مالي براي آخرت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

معلم خويشتن باش!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مقايسه دانش و ثروت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مالك زبانت باش

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرصت را غنيمت شمار

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شراكت در عقول بزرگان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...