حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

خطبه ی صد و هشت، قسمت سوم:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و هشت، قسمت دوم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و هشت، قسمت اول

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#حکمت_255

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#حکمت_254

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

حکمت_251

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#حكمت_250

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

حكمت_247

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه ی صد و هفتم، قسمت اول:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ: ﺑﺎﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷه؛ کافیه.✋

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...