حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

خطبه نود، قسمت شانزدهم:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقتى بر دشمنت غلبه كردى

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

همانا اين دلها همانند بدنها افسرده مي شوند ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه چون از دنيا رفتيد بر شما بگريند، و اگر زنده مانديد به شما ميل نمايند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#نهج_البلاغه حکمت20 از لغزش جوانمردان بگذريد ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خطبه هشتاد و ششم، قسمت چهارم (در وصف پرهيزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت):

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

بدترین دوستان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صبر و استقامت در برابر ایمان، همچون سر است در برابر تن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

روش برخورد با دنيا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

با احمق همنشين مباش ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...