حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

کـار هر روز را در همان روز انجام ده؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

دوستت را چندان دوست مدار بسا كه ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

هرگاه خدا بنده اى را خوار خواهد او را از علم باز دارد

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔹حکمت 91 (و در برخی نسخ 87)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدايا! به تو پناه مى‌برم از اينكه ظاهرم را در چشم‌ها نيكو جلوه دهى

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چشم خود را برخاشاک و دردها فروبند؛ تا همیشه راضی باشی...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

با ريشه كن كردن بدی از سینه‎ی خود، بدی را از سینه‎ی دیگران، بیرون کن.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گاهی یک نگاه مبتنی بر یک سخن دقیق و حکیمانه می‎تواند سرنوشت یک ملت را تغییر و امورشان را اصلاح کند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

حکمت158

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...