حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

💡📜از نداشتن آلترناتیو تا فربهی روشنفکری دینی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

⚽️🗳☝️از زنان بوکانی تا بازی های یورو و فربهی دموکراسی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌊🕋دینداری و موجهای اجتماعی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

📱📡دینداری رسانه زده

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🍔🌭🍟دینداری فست فودی برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔊🔉تذکری برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕊🤝⛪️🕋 پاپ و پیامبر رحمانی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

⚽️🙏🏻🙌🗽علی انصاریان، دعا و مدرنیسم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🗽🎼⛪️جو بایدن، جنیفر لوپز و خدا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕊⚔️🏴دین قدرت فاطمیه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...