حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🖥📚مدرسه ها را باز کنید، ببندید

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

📝🔎آمارهای علمی یا شبه‌علمی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴🏴زندگی برای دین، یا دین برای زندگی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

بالاترین نعمت یا لذت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕋🐏قربانی کردن دین

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

⚔️⚖️انسانها را نکشتید اما بکشید!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹😷حجاب کرونایی یا حجاب خدایی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

سلبریتیها؛ جایگزینان جدید دانشمندان و عالمان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔬🔭جو زدگی علمی؛ خطری برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🤚🏿🤚🏻نژاد پرستی نمونه ای از انسان پرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...