حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔊🔉تذکری برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕊🤝⛪️🕋 پاپ و پیامبر رحمانی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

⚽️🙏🏻🙌🗽علی انصاریان، دعا و مدرنیسم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🗽🎼⛪️جو بایدن، جنیفر لوپز و خدا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕊⚔️🏴دین قدرت فاطمیه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

📜📈📊نو اندیشی دینی مدرن غیر علمی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🎄🎁کریسمس غیر مسیحی مبارک

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕋🕍💒 اعلان مرگ خدا!!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌬⛪️🕍🕌خدای ترامپ یا بایدن!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏳️🗽پایان دموکراسی و شروعی دیگر ؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...