حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

💐دین زنده

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚫دین نژادپرستانانه ممنوع

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

همه انسانها برابرند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گفتیم که دین، مراجعه به امر و نهی‌هایی است که حجت‌های خدا در روی زمین برای زندگانی مردمان از طرف خدا آورده‌اند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

⁉️ادیسون به جهنم می رود یا به بهشت؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شرک انگاری، موضوعی جدی در آموزه های "وهابیت" است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آیا محدودیت ها به معنای فاشیستی بودن عالم خلقت است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

⚠️ آتئیسم (خداناباوری) و بی اخلاقی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

❓وقتی لذت های دنیوی و تفریحات🏖 انسان های ثروتمند💰 دیده می شود👈 این سؤال...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مگر می شود دعا قانون خداوند را عوض کند؟!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...