حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

دست مرا گرفتید تا یادتان بمانم ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

كیست مولا لام خلقت را هدف

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مانده از حسرت دنیا به دلم دیداری

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

پس از مصیبت در، در بدر شدم ، مادر

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اما که به انتظار خواهم پایید

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

زنی شهید می‌شود، زنی به نام فاطمه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

نمایان شد ز خط آتش و دود؛ که جرم فاطمه حب علی بود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

موجی رسید هیبت دریا تکان نخورد

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

تا به کی باشی و من پی به حضورت نبرم؟!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...