حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

ما را نسیم پرچم تو زنده می‎کند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

حسین جان ! گروهی آمدند و عده ای رفتند . تاریک بود شب عاشورا.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شمشیر انداختی و علم افراشتی، آب ریختی و مشک برداشتی.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

قطعه‎های غزل

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...