حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

️مارادونا سقوط اسطوره شناسی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

✅دوستان! 👈دل بخشنده، سرمایه ی بیکرانی است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

👈 دیروز می توانست پایان زندگی من باشد

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

حرف مردم 🗣 مانند موج دریاست

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مهربانی، مهمترین اصل "انسانیت" است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر می‌خواهيد خوشبخت باشيد...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

📌 یه نصیحت دوستانه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💥مواظب حرف هایتان باشید💥

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر کسی برای درخواست کمک برای حل مشکلی پیش تو آمد؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

👌ما آدم ها 👨👩👧👦 مثل مداد رنگی هستیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...