حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

#آدم_های_مغرور شماره ی 2

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#آدم_های_مغرور شماره ی1

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

✌دو شخص را هرگز فراموش نکنید:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

دعای امام زین العابدین علیه السلام در حق خود و دوستانش..

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کسی که خود را سبک بشمارد از شر او ایمن مباش

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چقدر اهل وفای به عهد و قول و قرار هستیم؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شادی‌ آفرینی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از جمله حقوق فرزند بر پدرش اين سه چيزند:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

انسان در پوششی از ضعف ها

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

می‎گفت حیف: به ما نرسید ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...