حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

باورکن همه‎ی #زندگی ژست‎های سلفی نیست!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدایا ! مرا بر تربيت ، ادب آموزی و نيكى به فرزندان يارى نما

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر دعایت مستجاب شد؛ بگو الحمدلله.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امروز، روز هوای پاک است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آدمی که برای #خدا به آن عظمت حقی قائل نمی‌شود؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

معلم گفت: با #صبح جمله بسازید.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چشم که به این گنبدها می‎افتد قلب آدم عوض می‎شود؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کدام دلیل می‎تواند مانند #توکل به تو، صبحی زیبا را رقم بزند و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امروز #آسمان... #باران و هوایی پاک و روزی زیبا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#دنیا عرصه‎ی ماندن نیست؛ گذرگاه عبور است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...