حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

#دین_ما سرشار ازمفاهیم عمیق و زیبای سخن‎گفتن مخلوق با خالق است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

باید خاشع شوم... یک‎دست و تمام‎عیار #خضوع شوم...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

نشانه‎ها می‎توانند تو را وادار کنند بیاندیشی...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آدمیت، آن روزی مُرد که آدمی از خدای خود روی گرداند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صبح_با_طعم_توکل

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

توصیفِ #قرآن درباره‎ی #بندگی:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امروز میلاد نبی گرامی و فرزندشان امام صادق است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

روزی که صبحش با توکل به تو آغاز شود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#توکل به خدا یعنی که بدانی این خداست که خدای توست

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

بندگی تاج افتخاری است که نصیب هرکسی نخواهد شد.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...