حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🏴🏴کربلا و در کنار امام قرار نبود کسی از دین بگوید و...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...