حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🚩🏴قیمه یا شله، عزا یا شادی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...