حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🗣بهم گفت: ﺍﻣﺴﺎﻟﻢ که باز 🌙ماه ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ، ﺭﻭﺯﻩ می‎گیری؟😁

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...