حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

ای کاش دیروز، تمام چشم ها ستاد استهلال 🌙 می شدند...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...