حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

قسمتی از خطبه ی صد و دهم، در نکوهش دنیا (قسمت اول):

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...