حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت اول) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...