حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️ می گویند: بحث از غدیر در این زمان که نه حضرت علی علیه السلام موجود است و نه ابوبکر، نه تنها بی فایده است، بلکه منجر به اختلاف بیشتر و برافروخته شدن آتش خواهد شد!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...