حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

مگر می شود دعا قانون خداوند را عوض کند؟!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...