حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

❓وقتی لذت های دنیوی و تفریحات🏖 انسان های ثروتمند💰 دیده می شود👈 این سؤال...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...