حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔹بررسی اعتقاد به #علم_غیب (1)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...