حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔹باز هم محرم و باز هم حرف و نقل هایی که...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...