حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔸اتکا به خواب و رویا و انتساب سخن به ائمه ی معصومین علیهم السلام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...