حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔹اشک بر امام حسین علیه السلام و بخشش گناهان (شماره ی ۲)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...