حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔹دعا برای فرج امام زمان علیه السلام؛ هیجانی زود گذر یا واقعیتی الهی؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...