حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

چه کسی گفته پیامبر را برای مسلمانان از قرآن نمی توان معرفی کرد?

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...