حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

✅ درست است که هر روز بارها به زبان های مختلف خدا را به بزرگی یاد می کنیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...