حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

ماه دوازدهم وقت خانه تکانی و گویا لحظات آخر آماده شدن برای تولدی دوباره است. اما آیا تا به حال فکر کرده ایم که چرا تعداد ماه ها ۱۲ تا است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...