حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

همانطور که قبلا گفته شد ظهور منجی تقریبا یکی از اصول تمامی ادیان الهی است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...