حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

رجوع به دین از خلال روایات و احادیث و سیره حجتهای خدا کاری عالمانه و عاقلانه، و وجود اختلاف در این روایات امری عادی و علمی است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...